Dobry start w życiu

Skojarzone z tym artykułem: edukacja

(...) Od najmłodszych lat dbamy o to, aby nasze dzieci miały zapewnioną jak najlepszą edukację, odpowiednią do ich możliwości. Już na etapie przedszkolnym wybór odpowiedniej placówki dla dziecka ma istotne znaczenie, ponieważ w tym wieku dziecko bardzo dużo się uczy i kształtuje się jego osobowość, w związku z tym naprawdę wiele zależy od tego, jak będzie przebiegała edukacja i wychowanie na tym etapie. Następny etap, czyli szkoła podstawowa to już bardzo poważna sprawa i jednocześnie pierwszy moment, w którym dziecko obowiązkowo musi podjąć edukację. W Polsce zwyczajowo dzieci uczęszczają do placówek przydzielonych zgodnie z rejonizacją, czyli najbliżej miejsca zamieszkania. Ma to oczywiście swoje niezaprzeczalne plusy, gdyż bliska odległość do szkoły znacznie ogranicza czas na codzienne dojazdy. Jeśli jednak mamy przekonanie, że pobliska szkoła nie zapewnia edukacji na odpowiednio wysokim poziomie lub boryka się z innymi problemami, możemy podjąć działania, aby nasze dziecko uczęszczało do innej placówki. Może to być zarówno szkoła państwowa, jak i prywatna. Warto podjąć ten wysiłek, gdyż nauczanie w szkole podstawowej bardzo się różni pomiędzy poszczególnymi placówkami, a jednocześnie ma ogromny wpływ na rozwój naszego dziecka, w szczególności odkąd kilka lat temu przywrócono ośmioletnią szkołę podstawową w polskim systemie edukacji. Źródło:https://modernacademy.pl/ (...)

Dodany przez Grzegorz Spychalski , w dniu 20-07-2020

Dobry start w życiu