podział majątku

A więc rozwód

A więc rozwód

(...) przede wszystkim sprawami formalnymi, na których nie mamy obowiązku znać się sami. Jeżeli to przy nas zostaną dzieci, potrzebne będzie przeprowadzenie sprawy o alimenty, aby zabezpieczyć spokojny byt naszego potomstwa i uregulować kwestie widywania się i jego częstotliwości z drugim rodzicem. Ponadto małżonków łączą też zwykle kwestie finansowe, mieszkaniowe itp. Musi więc nastąpić podział majątku,